MENI
28.10.2019

U Parlamentarnoj skupštini BiH počeo rad 11. Međunarodne konferencije ombudsmena za oružane snage

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je počeo rad 11. Međunarodne konferencije ombudsmena za oružane snage, u čijem radu učestvuje više od 200 predstavnika institucija vojnih ombudsmena, te međunarodnih i nevladinih organizacija iz 51 države svijeta.

Otvarajući konferenciju, koju je, u saradnji sa PSBiH i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, organizirao Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto u svom obraćanju podsjetila je na ključne događaje u reformi odbrambenog i sigurnosnog sektora u BiH.

Gospođa Krišto naglasila je da je PSBiH 2003. godine formirala parlamentarno tijelo koje se bavilo stanjem i nadzorom u sektoru odbrane i sigurnosti BiH, te dodala da je BiH, učeći brzo i kreirajući zakonska rješenja u skladu sa savremenim dostignućima, u periodu od 2004. do 2010. godine provela uspješnu reformu Oružanih snaga BiH i policijskih agencija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH.

Ističući posebnu ulogu DCAF-a i drugih međunarodnih organizacija u procesu reforme odbrambenog i sigurnosnog sektora, zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH naglasila je da je 2009. godine, po uzoru na njemački model, usvojen zakon i oformljen Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Prema riječima gospođe Krišto, transparentnost rada i postignuti rezultati tog nezavisnog parlamentarnog tijela doprinijeli su da se koncept zaštite ljudskih prava pripadnika Oružanih snaga BiH neprekidno unapređuje i razvija u skladu sa novim demokratskim dostignućima i standardima. S tim u vezi, ona je dodala da je rad Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH prepoznat i od kolega iz cijelog svijeta, kao i od međunarodnih partnera, o čemu, kako je naglasila, svjedoči i povjerenje da BiH bude domaćin 11. Međunarodne konferencije ombudsmena za oružane snage.

Učesnike konferencije pozdravio je i direktor DCAF-a ambasador Thomas Guerber, koji je naglasio da je Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage od 2009. godine, kada je prvi put održana, do danas prerasla u ključni globalni forum za razmjenu iskustava i dobrih praksi, te jačanje partnerstva između vojnih ombudsmena iz svih zemalja svijeta.

Ocjenjujući da institucije ombudsmena jesu najvažniji alat za dobro upravljanje odbrambenim i sigurnosnim sektorom, ambasador Guerber posebno se zahvalio Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH na, kako je rekao, teškom i predanom radu u proteklih deset godina postojanja.

Apostrofirajući glavnu temu konferencije, na kojoj će se raspravljati o izgradnji stabilnih i održivih institucija ombudsmena, ambasador Guerber izrazio je nadu da će konferencija ojačati otpornost ombudsmena, te njihovu sposobnost da se odupru bilo kakvim pritiscima koji mogu utjecati na njihov rad i nezavisnost.

U ime domaćina konferencije, učesnicima se obratio parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, koji je ocijenio da je Ured parlamentarnog vojnog povjerenika u proteklih deset godina izrastao u nezavisno parlamentarno tijelo koje intenzivno radi kako na afirmaciji pozitivnih tako i na jasnom iznošenju negativnih pojava u sektoru odbrane i među pripadnicima Oružanih snaga BiH.

Ocjenjujući da se primjena njemačkog modela uspostavljanja Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH pokazala efikasnom i uspješnom, Šiljegović je uputio posebnu zahvalnost ženevskom DCAF-u, kao i drugim međunarodnim organizacijama koje su pomogle radu Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika i organizaciji konferencije.

U radu konferencije, koja će trajati do 30. oktobra, učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH, predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, vojni atašei akreditirani u BiH, kao i predstavnici EUFOR-a, NATO-a, OSCE-a i UNDP-a. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću