MENI
24.10.2019

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda dr. Nikola Špirić na Evropskoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope govorio o provođenju Agende Ujedinjenih naroda 2030 i njenih ciljeva održivog razvoja u BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Nikola Špirić i zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto učestvuju u radu Evropske konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope, koja je danas, u organizaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, počela u Strazburu.

Dr. Špirić obratio se učesnicima konferencije u okviru teme posvećene doprinosu parlamenata u realizaciji Agende Ujedinjenih naroda (UN) 2030 i njenih ciljeva održivog razvoja.

Podsjetivši na činjenicu da je BiH jedna od 190 članica UN koja se obavezala da će implementirati UN Agendu 2030 i njenih 17 ciljeva održivog razvoja, dr. Špirić je naglasio da je BiH posvećena ovoj obavezi, koja predstavlja sveobuhvatan, globalni i održiv sporazum za razvoj svih država članica UN.

Izražavajući žaljenje što u BiH nije urađeno više na provođenju UN Agende 2030, dr. Špirić je poručio da je, nakon više od godinu dana od provedenih izbora, u BiH nužno, bez daljeg odlaganja i uslovljavanja, formirati Vijeće ministara BiH, Vladu FBiH i kantonalne vlade jer bez toga, kako je rekao, BiH neće na najbolji mogući način odgovoriti obavezama koje proističu iz UN Agende 2030.

Prema riječima dr. Špirića, za BiH UN Agenda 2030 jednako se odnosi i na mir i na razvoj, zbog čega se u Integrisanoj analizi izazova u pogledu održivog razvoja u BiH polazi od činjenice da je riječ o postkonfliktnoj zemlji koja ima aspiracije da postane članica Evropske unije (EU). S tim u vezi, rekao je dr. Špirić, definisani su ključni trendovi razvoja, šanse i prepreke, te predstavljena četiri pravca održivog razvoja u BiH – dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametan rast, investiranje u novi društveni ugovor i ljudski kapital za 21. stoljeće.

Ističući da se proces pristupanja EU i provođenje UN Agende 2030 u BiH doživljavaju kao komplementarni procesi koji se uzajamno jačaju, dr. Špirić je naglasio da oba procesa podstiču institucije i građane da teže boljem društvu, u kome niko neće biti zanemaren i u kome će, u centru bolje zajedničke budućnosti, biti ljudi, prosperitet, planeta, mir i partnerstvo.

U nastavku konferencije, na kojoj učestvuje 60 predsjednika parlamenata i oko 300 parlamentaraca iz zemalja članica Vijeća Evrope, zamjenici predsjedavajućeg oba doma PSBiH imat će i brojne bilateralne susrete sa predsjednicima parlamenata i najvišim zvaničnicima Vijeća Evrope. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću