MENI
21.10.2019.

Исправак нетачних информација објављених у дијелу медија дана 19. октобра 2019. године

Поводом текста "Тужилаштву БиХ стигао одговор из Парламента: Допис сте послали на погрешну адресу“ који је дана 20. октобра 2019. године објављен у дијелу медија, у циљу потпуног и истинитог информисања јавности Сектор за односе с јавношћу објављује сљедећу исправку (слиједи текст):

"Нетачна је информација да је из Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Тужилаштву БиХ упућен било какав одговор на захтјев државне тужитељке Гордане Босиљчић, што је наведено чак и у наслову текста "Тужилаштву БиХ стигао одговор из Парламента: Допис сте послали на погрешну адресу“ који је 19.10.2019. године објављен на порталу Klix.ba а потом, нажалост, и пренесен у дијелу других медија.

Такође је нетачно да је руководитељица Законодавно – правног сектора послала било какав допис државној тужитељки јер ријеч је о руководећој државној службеници која нема овлаштења да у име Парламентарне скупштине БиХ води овакав вид комуникације са спољном јавношћу па ни са Тужилаштвом БиХ.

Новинар, на жалост, у заглављу документа који је добио у посјед није прочитао или није желио да прочита адресу на коју је он упућен. Руководитељица Законодавно – правног сектора, у складу са својим овлаштењима, у интерној комуникацији обратила се Колегијуму Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ. Као службеница која је раније била задужена за стручну подршку члановима Интерресорне радне групе за припрему приједлога измјене и допуне изборног законодавства БиХ, истакнула је да је општепозната чињеница да је проглашењем резултата Општих избора 2018. године рад Интерресорне радне групе и фактички престао, односно темељем чињенице да су, како се у информацији наводи, одржане конститутивне сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ у новом сазиву. Новинар је потпуно промијенио смисао потоње реченице погрешним цитатом „да нису одржане конститутивне сједнице оба дома Парламента што свакако није тачно.

Дакле, у интерном акту Парламентарне скупштине БиХ, који је у тексту потпуно неадекватно кориштен, само се сугерише члановима Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ да се Тужилаштво БиХ обавијести да је допис Тужилаштва БиХ упућен на погрешну адресу, односно привременом радном тијелу именованом од Парламентарне скупштине БиХ које слиједом напријед наведених чињеница више не постоји.

Било би природно да Тужилаштво БиХ демантује да му је достављен описани документ али ако до тога и не дође вјерујемо да ће ово реаговање допринијети потпуној истини". (крај)

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу