MENI
1.10.2019

U Banja Luci održan Treći zajednički sastanak vijeća/savjeta nacionalnih manjina

U organizaciji Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i Misije OSCE-a u BiH danas je u Banja Luci održan Treći zajednički sastanak vijeća/savjeta nacionalnih manjina sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

U prvom dijelu učesnici skupa upoznati su sa projektom „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ koji će, u organizaciji Ureda Vijeća Evrope u BiH i Evropske unije, trajati naredne tri godine. Prema riječima Maje Lukić-Schade iz Ureda Vijeća Evrope u BiH, projekat se sastoji od tri komponente: nacionalne manjine, prava LGBT populacije i borba protiv govora mržnje. Osim Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, partneri ovog projekta, čiji je početak planiran za 15. oktobar ove godine, biće i Institucija ombudsmena BiH, te Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Kad je riječ o položaju nacionalnih manjina u BiH, posebna pažnja, kako je danas istaknuto, bit će posvećena zakonodavnom segmentu, odnosno predlaganju izmjena i dopuna postojećeg zakona kojim se reguliraju prava nacionalnih manjina. Projekat će također obuhvatiti i segment jačanja, koordinacije i kooperacije vijeća na svim nivoima sa Grupom za koordinaciju nacionalnih manjina, kao i apliciranje za male grantove.

U okviru drugog panela, učesnicima se, u ime Vijeća nacionalnih manjina BiH, obratio Nedžad Jusić koji je prezentirao analizu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. On je istaknuo da je nakon stručne analize uočeno da postojeći zakon zahtijeva izmjene i dopune kako bi određeni njegovi segmenti jasnije definirali prava nacionalnih manjina. Kako se moglo čuti na sastanku, u vrijeme kada je usvojen zakon je pružio dobre temelje za prava nacionalnih manjina, ali tokom vremena u implementaciji ovog zakona naišlo se na određene probleme. Između ostalog, istaknuli su učesnici, neophodno je preciznije definirati ko je pripadnik nacionalne manjine, te način na koji se konstituiraju tijela koja predstavljaju ovu kategoriju stanovništva. Kao jedan od primjera naveden je i problem sa kojim se često susreću pripadnici nacionalnih manjina čija imena ili prezimena sadrže slova koja ne postoje u pismima BiH.

Tokom današnjeg sastanka razgovarano je i o načinu finansiranju rada vijeća/savjeta nacionalnih manjina i problemima sa kojima se susreću u praksi. Učesnici su zaključili da je donosiocima odluka neophodno predložiti povećanje budžeta vijeća/ savjeta za kvalitetnije aktivnosti na terenu.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je i da je neophodno osigurati vertikalni i horizontalni protok informacija o svim aktivnostima vijeća/savjeta koji obuhvataju pripadnike nacionalnih manjina. Također, istaknuto je da svi učesnici podržavaju ovakav način rada i redovne sastanke, te razmjenu informacija u cilju što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg rada vijeća/savjeta na svim nivoima.

Osim članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, Vijeća nacionalnih manjina Unsko – sanskog kantona, Kancelarije za nacionalne manjine Općine Prnjavor, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vijeća Evrope u BiH, Misije OSCE-a u BiH, kao i Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću