MENI
1.10.2019

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio u nastupnu posjetu vojnog atašea Republike Srbije

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović primio je danas u Sarajevu u nastupnu posjetu vojnog atašea Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, pukovnika Danka Štrpca.

Tokom susreta, Šiljegović je pukovnika Štrpca upoznao s aktivnostima Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u prošloj i ovoj godini, ističući događaje i slučajeve koji su uticali na problematiku stanja ljudskih prava pripadnika Oružanih snaga BiH. Razmijenjena su mišljenja i o stanju personala i uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH.

Tema razgovora bila je i predstojeća 11. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina. S tim u vezi, Šiljegović je vojnog atašea Srbije upoznao s aktivnostima na pripremi i realizaciji ove značajne konferencije, koja će se od 28. do 30. oktobra ove godine održati u Sarajevu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću