MENI
28.8.2019.

Održana 52. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 52. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine k znanju je primljeno Izvješće sa prvog sastanka Interresorne radne skupine za izradu Trećeg izvješća o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Vijeće nacionalnih manjina formirao je tročlanu radnu skupinu sa zadatkom da izradi prijedlog odgovora na pitanja koja su Vijeću nacionalnih manjina dostavljena u svezi sa Trećim izvješćem o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Na sjednici je dogovoreno da se pristupi organizaciji trećeg zajedničkog sastanka svih savjeta/vijeća nacionalnih manjina u BiH, koji bi trebao biti održan u rujnu ove godine u Banjaluci. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću