MENI
28.8.2019

Održana 52. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 52. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine k znanju je primljen Izvještaj sa prvog sastanka Interresorne radne grupe za izradu Trećeg izvještaja o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Vijeće nacionalnih manjina formirao je tročlanu radnu grupu sa zadatkom da izradi prijedlog odgovora na pitanja koja su Vijeću nacionalnih manjina dostavljena u vezi sa Trećim izvještajem o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Na sjednici je dogovoreno da se pristupi organizaciji trećeg zajedničkog sastanka svih savjeta/vijeća nacionalnih manjina u BiH, koji bi trebao biti održan u septembru ove godine u Banjaluci. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću