MENI
12.6.2019

Parlamentarni vojnik povjerenik BiH Boško Šiljegović i učesnici pripremnog sastanka za 11. svjetsku konferenciju vojnih ombudsmena posjetili Komandu Brigade taktičke podrške OSBiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i učesnici pripremnog sastanka za 11. svjetsku konferenciju ombudsmena za oružane snage posjetili su danas u Rajlovcu Komandu Brigade taktičke podrške Oružanih snaga BiH (OSBiH).

Gosti iz institucija ombudsmena za oružane snage SR Njemačke, Holandije, Austrije, Južnoafričke Republike, te predstavnici Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF), čine Organizacioni odbor 11. svjetske konferencije ombudsmena za oružane snage, koja će se od 27. do 30. oktobra 2019. godine održati u Sarajevu.

Generalni inspektor Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić i brigadir Mirsad Stabančić upoznali su goste sa modelom, načinom i rezultatima rada Generalnog inspektorata i jedinica u sastavu Brigade taktičke podrške OSBiH. Tokom svog izlaganja brigadni general Ahmić posebno se osvrnuo na stanje ljudskih prava u jedinicama OSBiH, te ukazao na probleme i izazove s kojima se pripadnici OSBiH suočavaju u okviru svakodnevnog izvršavanja obaveza i zadataka.

Gosti iz Organizacionog odbora 11. svjetske konferencije ombudsmena za oružane snage obišli su vojni objekat i jedinice OSBiH u Rajlovcu i imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima vojnika i pozitivnim rezultatima koje su pripadnici OSBiH postigli, posebno u procesu deminiranja i na zadacima pomoći civilnom stanovništvu pogođenom posljedicama elementarnih nepogoda. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću