MENI
15.5.2019

Članovi Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH razgovarali sa voditeljima novog Twinning projekta EU za parlamente u BiH

Sekretar Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović, sekretarka Doma naroda PSBiH Gordana Živković i sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja razgovarali su sa voditeljima i implementatorima novog Twinning projekta, kojeg će Evropska unija (EU), u saradnji sa konzorcijumom kojeg čine Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor, u naredne dvije godine provesti u parlamentima u BiH.

Novi Twinning projekat pod nazivom „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima u Bosni i Hercegovini u obavljanju poslova vezanih za evropske integracije“, čija je implementacija započela 1. maja ove godine, u naredne dvije godine bit će proveden u PSBiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Skupštini Brčko Distrika BiH, kao i u kantonalnim parlamentima.

Projekat, koji će se finansirati iz IPA sredstava EU, vrijedan je 4 miliona eura i u njega je uključena komponenta nabavke IT opreme i softvera za sve parlamente u BiH u vrijednosti od 1,7 miliona eura.

Članovi Kolegija Sekretarijata PSBiH poželjeli su dobrodošlicu predstavnicima tri evropska parlamenta u BiH i predstavnicima Delegacije EU u BiH, kojima su se zahvalili na učešću i realizaciji ranija dva twinning projekta u parlamentima BiH.

Kao posebna vrijednost ranije provedenih projekata istaknuto je potpisivanje Mehanizma saradnje parlamenata u BiH u poslovima evropskih integracija, kao i formiranje Sektora za EU u PSBiH, te specijalizovanih EU jedinica u parlamentima na nižim nivoima vlasti.

Posebnu zahvalnost članovi Kolegijuma Sekretarijata PSBiH uputili su predstavnicima Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora, čije će iskustvo i podrška, kako je rečeno, biti od ogromne važnosti za jačanje uloge PSBiH i parlamenata u BiH u daljem procesu evropskih integracija naše zemlje.

Voditelj Twinning projekta Zoltan Horvath naglasio je da će projekat biti proveden kroz četiri komponente koje podrazumijevaju jačanje kapaciteta EU jedinica u parlamentima, podršku Mehanizmu saradnje parlamenata u BiH, jačanje kapaciteta administrativnih struktura koje pružaju podršku u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, te jačanje kapaciteta kantonalnih skupština u Federaciji BiH.

Predstavnici Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora izrazili su zadovoljstvo učešćem u konzorcijumu koji će realizovati projekat, te potvrdili punu privrženost i podršku tih prijateljskih zemalja procesu evropskih integracija BiH i drugih zemalja zapadnog Balkana.

Tokom sastanka naglašeno je da će Sekretarijat PSBiH pružiti svu neophodnu pomoć kako bi bile ispunjene sve administrativne i tehničke pretpostavke za uspješnu realizaciju novog Twinning projekta. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću