MENI
15.5.2019

Poslanici u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović i Jasmin Emrić razgovarali sa predsjednikom Odbora za zdravstvo Državnog zbora Republike Slovenije o namjeri odlaganja nuklearnog otpada u Trgovskoj gori

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Zelenog kluba Saša Magazinović i Jasmin Emrić sastali su se u Ljubljani sa predsjednikom Odbora za zdravstvo Državnog zbora Republike Slovenije dr. Francom Trčekom.

Tom prilikom, članovi bosanskohercegovačkog Parlamenta informisali su sagovornika o aktivnostima Zelenog kluba u vezi sa protivljenjem uspostavi i izgradnji odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore koja se nalazi u Republici Hrvatskoj na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Poslanici Magazinović i Emrić posebno su naglasili, s obzirom na geografski položaj planirane lokacije, da će ista imati najveći negativni utjecaj na stanovništvo i prirodne resurse na teritoriji Bosne i Hercegovine, u čemu se na isti način izjasnila stručna i akademska zajednica, lokalne zajednice i nevladine organizacije s obje strane granice.

Takodjer, dr. Trček je upoznat da su sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini izrazile protivljenje ovom planu i namjeri Republike Hrvatske da skladišti opasni otpad na granici sa Bosnom i Hercegovinom, da su jednoglasno usvojeni zvanični dokumenti koji odražavaju istovjetan stav parlamenata na svim nivoima prema ovom problemu, kao i zaključci Predsjedništva BiH kojim se traži od nadležnih institucija Republike Hrvatske da se predložena lokacija Trgovska gora izuzme kao lokacija za skladištenje i odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada.

S obzirom da Hrvatska i Slovenija imaju ugovoren odnos za skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, predsjednik Odbora za zdravstvo Parlamenta Republike Slovenije iskazao je razumijevanje u vezi prezentiranog problema, te se složio sa mišljenjem stručne javnosti da treba poštovati ustaljenu praksu da se ovakva vrsta opasnog otpada skladišti i odlaže na mjestu nastanka.

U svjetlu daljnje saradnje i razumijevanja, dogovoreno je da će Odbor za zdravstvo i Odbor za infrastrukturu, energetiku i zaštitu okoliša državnog parlamenta Republike Slovenije biti detaljno upoznati od strane Zelenog kluba sa usvojenim zaključcima međunarodne konferencije koja je održana nedavno u Sarajevu o ovoj temi, kao i ostalom relevantnom dokumentacijom kako bi se nastavila službena komunikacija i praćenje ovog problema. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću