MENI
14.5.2019

Delegatkinja u Domu naroda Marina Pendeš učestvovala na studijskom putovanju o održivoj urbanoj mobilnosti

Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš učestvovala je u Ljubljani na dvodnevnom studijskom putovanju o održivoj urbanoj mobilnosti za parlamentarce i državne službenike iz parlamenata regiona zapadnog Balkana.

Cilj ovog studijskog putovanja bio je da se parlamentarci i službenici parlamenata zemalja zapadnog Balkana upoznaju s najboljim praksama u oblasti održivog urbanog transporta i planiranja na primjeru grada Ljubljane.

Tokom studijskog putovanja, koje je organizovalo Nјemačko društvo za razvojnu saradnju (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost u jugoistočnoj Evropi (ORF – EE) i u saradnji sa Gradom Ljubljanom i Državnim zborom Republike Slovenije, učesnici su imali susrete sa predstavnicima grada Ljubljane, relevantnog ministarstva i različitih nevladinih organizacija, kao i nekoliko terenskih posjeta.

U posljednjih 15 godina Evropska unija (EU) i njene institucije poklanjaju posebnu pažnju unapređenju mobilnosti u velikim urbanim sredinama. Evropska komisija je 2009. godine objavila akcioni plan za urbanu mobilnost u kojem je podržala što brže usvajanje planova urbane mobilnosti u zemljama EU.

U Bijeloj knjizi o transportu, „Put ka jedinstvenom evropskom transportnom području – Prema kompetitivnom i ekonomičnom transportnom sistemu“ iz 2011. godine, predlaže se razmatranje mogućnosti uvođenja planova mobilnosti u gradovima kao obaveze za gradove određene veličine, prema nacionalnim standardima temeljenim na Smjernicama EU. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću