MENI
8.5.2019

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH u studijskoj posjeti Vijeću Evrope

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH boravit će 9. i 10. maja ove godine u studijskoj posjeti sjedištu Vijeća Evrope u Strazburu.

Prema programu dvodnevne posjete, koja se realizira u okviru implementacije zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH bit će upoznati sa sadržajem i dobrim praksama primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM), Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima (ECRML), kao i sa djelovanjem Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI).

Tokom posjete bit će prezentirana trenutna situacija po pitanju zaštite nacionalnih manjina u BiH, kao i najnovije inicijative na državnom nivou koje tretiraju ovo pitanje.

Posebna pažnja bit će posvećena i implementaciji ROMACTED programa „Promoviranje dobrog upravljanja i jačanja romske zajednice na lokalnom nivou“, kojeg Vijeće Evrope, uz podršku i saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, provodi u 10 općina i gradova u našoj zemlji. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću