MENI
12.4.2019

Članovi rukovodstva Doma naroda PSBiH razgovarali sa predsjednikom Nacionalnog vijeća Republike Austrije

Zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Dragan Čović i dr. Nikola Špirić razgovarali su danas u Sarajevu sa predsjednikom Nacionalnog vijeća Republike Austrije Wolfgangom Sobotkom, koji boravi u višednevnoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Tokom sadržajnog razgovora potvrđeno je da su odnosi između dvije zemlje na najvišem mogućem nivou. Konstatovano je da dobre političke odnose prate i dobri ekonomski odnosi, koji se ogledaju u činjenici da je Austrija, sa razmjenom od milijardu eura godišnje, najznačajniji vanjskopolitički partner BiH, kao i da između dvije zemlje vlada izbalansirana vanjskotrgovinska razmjena. Naglašeno je da postoji prostor za unapređenje saradnje u pojedinim oblastima, posebno na planu energetike, infrastrukture i obrazovanja.

Dr. Čović i dr. Špirić posebno su se zahvalili Austriji na snažnoj podršci koju ta prijateljska zemlja pruža procesu evropskih integracija BiH. S tim u vezi, članovi rukovodstva Doma naroda PSBiH izrazili su uvjerenje da će Austrija, naročito kroz interparlametarnu saradnju dvije zemlje, nastaviti da promoviše i podržava svaki napredak BiH na njenom evropskom putu.

Ističući opredjeljenje Austrije da nastavi da pruža punu podršku BiH i svim zemljama zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji (EU), predsjednik Nacionalnog vijeća Austrije Wolfgang Sobotka najavio je intenziviranje saradnje dva državna parlamenta kroz predstojeću realizaciju novog Twinning projekta u PSBiH, kao i kroz projekat stipendiranja državnih službenika u parlamentima u BiH, koji bi, kroz rad u austrijskom Parlamentu, usvajali standarde i dobre evropske prakse u institucijama EU.

Naglašavajući činjenicu da je sve što se dešava u regionu zapadnog Balkana i u političkom, i u privrednom, i u sigurnosnom pogledu od velikog interesa za Austriju i države članice EU, Sobotka je, kao prioritetne pravce djelovanja, označio potrebu da zemlje EU konkretno i u jasnim vremenskim okvirima podrže svaki napredak država zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija, potrebu da se podstakne vladavina prava i pomogne borba protiv korupcije kroz jačanje pravosudnih institucija u zemljama u procesu proširenja, kao i potrebu da se utiče na promjenu evroskeptične pozicije pojedinih država članica EU.

Visoki gost iz Austrije ukazao je i na izazove jačanja kineskog uticaja u BiH.

Teme razgovora bile su i jačanje saradnje Austrije i BiH na pitanju borbe protiv ekstremizma i terorizma, kao i traganje za zajedničkim odgovorima i rješenjima za izazove migrantske krize. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću