MENI
6.11.2018

Održana 32. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

Na 32. sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijsko – materijalnom poslovanju PSBiH.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o korištenju biznis kartice PSBiH.

U vezi s Informacijom sekretarke Ureda Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH o preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu koje se odnose na donošenje internih akata, Komisija je donijela Odluku o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u PSBiH.

Primljen je k znanju Devetomjesečni izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine za PSBiH.

Usvojen je Prijedlog izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.

Verificirana su rješenja koje je donio Kolegij ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a tiču se statusnih pitanja poslanika i delegata PSBiH.

Komisija je odlučila da se obustavi procedura donošenja Prijedloga odluke o stavljanju van snage Pravilnika o internoj kontroli i reviziji, dok se ne donese novi Pravilnik o internoj kontroli i reviziji.

S dnevnog reda sjednice skinuto je donošenje Odluke o statusu poslanika i delegata nakon održanih Općih izbora u BiH 2018. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću