MENI
11.9.2018

Održana 44. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 44. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje, te Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između BiH i Saudijskog Fonda za razvoj – Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH i Sporazuma o zajmu između BiH i Saudijskog Fonda za razvoj – Razvoj infrastrukture u općini Stari Grad, Sarajevo.

Komisija je podržala inicijativu bh. privrede za promjenu stope zatezne kamate na indirektne poreze.

Primljena je k znanju Informacija sa sastanka članova Komisije sa rukovodstvom Vanjskotrgovinske komore BiH, koji je održan 7. augusta 2018. godine. S tim u vezi, usvojen je i zaključak kojim se Vanjskotrgovinska komora BiH poziva da izvještaje o izvršenju budžeta dostavlja Vijeću ministara BiH u rokovima propisanim Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori. Usvojen je i zaključak kojim se Vanjskotrgovinska komora poziva da redovno informira Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH o svim problemima koje ima u komunikaciji sa institucijama BiH.

Primljena su k znanju sljedeći izvještaji o međunarodnim aktivnostima komisija i delegacija PSBiH: 

  • Izvještaj o učešću delegacije PSBiH u IPU na Regionalnom seminaru o parlamentarnoj saradnji za održivi razvoj, borbi protiv siromaštva i unapređenju zdravstvene zaštite, Beograd, 24 - 25. 5. 2018. godine,
  • Izvještaj s parlamentarne konferencije na visokom nivou o olakšavanju trgovine i investicija na zapadnom Balkanu i širem euromediteranskom regionu, Beograd, 12-13. 7. 2018.,
  • Izvještaj s 29. godišnje sjednice Foruma Crans Montana, Brisel, 27-30.6.2018. godine,Izvještaj s trećeg dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strazbur, 25-29.6.2018.,
  • Izvještaj s trećeg sastanka predsjednika parlamenata centralne i istočne Evrope, Varšava, 12. i 13. juli 2018. godine
  • Izvještaj s regionalnog skupa na visokom nivou o međunarodnoj saradnji u poreskim pitanjima: Borba protiv utaje i izbjegavanja poreza, Tbilisi, 17. i 18. juli 2018. godine,
  • Izvještaj s konferencije „Podržavanje slobode izražavanja, uključujući slobodu medija, u EU i šire“, Prag, 15. juna 2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću