MENI
6.6.2018.

Заказан наставак 62. сједнице и 63. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Младен Босић сазвао је наставак 62. сједнице Представничког дома за сриједу, 20. јуни 2018. године са почетком у 10 часова. По окончању наставка 62. сједнице Представничког дома биће одржана 63. сједница Дома. 


Дневни ред наставка 62. сједнице је:

11. Извјештај о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период 01. 01 – 31. 12. 2017, број: 05/8-04-785/18 од 20. 03. 2018. године;

12. Други извјештај мониторинга спровођења Стратегије за борбу против корупције 2015 – 2019. и Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против корупције 2015 – 2019, за период мај 2015. – децембар 2017, подносилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, број: 05/8-04-601/18 од 26. 02. 2018. године;

13. Извјештај о спровођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у 2017. години, подносилац: Централна изборна комисије БиХ, број: 01,02-50-19-1190/18 од 15. 05. 2018. године;

14. Допуна информације о реализацији закључака са 45. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, материјал Управе за индиректно опорезивање БиХ, број: 01/3-50-3-3-21/17, веза: 01-50-1-15-45/17 од 19. 03. 2018. године;

15. Информација о пројекту ПРО-Будућност и Платформи за мир, подносилац: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, број: 01,02-37-1671/17 од 11. 07. 2017. године (одгођено изјашњавање на 61. сједници Дома, одржаној 17. 05. 2018. године);

16. Информација о спровођењу Плана хитних мјера и реализовању активности у вези са мигрантском кризом, предлагачи тачке: Борјана Кришто, Никола Ловриновић и Предраг Кожул, број: 01-50-1-1315/18 од 30. 05.2018. године;

17. Извјештај о разлозима непримања Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ у пуноправно чланство Европске организације за обезбјеђивање квалитета у високом образовању (ЕNQA), са конкретним приједлогом мјера за отклањање уочених слабости, подносилац: Савјет министара БиХ (реализација посланичке иницијативе Салка Соколовића, усвојене на 55. сједници Представничког дома, одржаној 21.12. 2017, 17. 01. и 31. 01.2018. године), акт број: 01-50-1-2527-1/17 од 30. 03.2018. године;

18. Информација о актуелној позицији, оцјени спремности и способности Централне изборне комисије БиХ (ЦИКБиХ) да организује и спроведе фер изборе у октобру 2018. године, предлагач тачке: Сенад Шепић, Ханка Вајзовић, Јасмин Емрић и Заим Бацковић (број: 01-50-1-997/18 од 20. 04.2018. године);

19. Расправа о раду, активностима и поступцима ЦИК-а БиХ у свјетлу предстојећих општих избора и потребе да буду организовани у фер и поштеној атмосфери, предлагачи тачке: посланици Дамир Арнаут и Саша Магазиновић (број: 01-50-1-999/18 од 20. 04.2018. године);

20. Препоруке за реформу енергетског сектора, предлагачи тачке: посланици Момчило Новаковић, Ханка Вајзовић, Саша Магазиновић, Предраг Кожул, Мирсад Исаковић, Лазар Продановић и Јасмин Емрић, материјал број: 01-28-1300/18 од 29. 05. 2018. године.

 

 За 63. сједницу Представничког дома је предложен сљедећи дневни ред:

 

 1. Коментари на добијене одговоре на посланичкапитања;
 2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о омбудсмену за људска права БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01-02-1-2568/17 од 30.10.2017. године (друго читање);
 3. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама БиХ (П.З.Е.И.), предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-1027/18 од 18. 05. 2018. године (прво читање), скраћени поступак;
 4. Приједлог закона оизмјени Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-1104/18 од 04. 05. 2018.године (прво читање), скраћени поступак;
 5. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о застави БиХ, предлагач: посланик Саша Магазиновић, број: 01-02-1-1206/18 од 16. 05. 2018. године (прво читање), скраћени поступак;
 6. Приједлог измјене Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, предлагач: посланица Маја Гасал Вражалица, број: 01-02-1-1290/18 од 28. 05.2018. године (прво читање);
 7. Приједлог измјена и допуна Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома, број: 01/1-50-3-1-62/18, веза број: 03/7-02-4-367/18 од 17. 04.2018. године;
 8. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2017. годину, подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ, број: 01,02-37-776/18 од 19. 03. 2018. године;
 9. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2017. годину, број: 01,02-50-19-1258/18 од 22. 05. 2018. године;
 10. Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2017. годину, број: 01,02-09-1029/18 од 23.04.2018. године;
 11. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу посланика Сенада Шепића за уврштавање нове тачке у дневни ред 62. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, која гласи: Информација Савјета министара БиХ о конкретно предузетим активностима везаним за заштиту имовине БиХ на територији РепубликеХрватске, а у процесу усвајања Закона о управљању државном имовином у РепублициХрватској“, број: 01-50-1-1314/18 од 31. 05. 2018. године;
 12. Именовање три члана из Представничког дома у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-1-377/18 од 27. 02. 2018);
 13. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке и ЈП Аутопутеви Републике Српске  - Аутопут БањаЛука – Добој Б, број: 01,02-50-2-1041/18 од 24. 04. 2018. године;
 14. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије у процесу приступања Европској унији, број: 01,02-05-2-1068/18 од 26. 04. 2018. године;
 15. Давање сагласности за ратификацију Посебног споразумаизмеђу Савјета министара Босне и Херцеговине, који заступа Дирекција за европске интеграције БиХ, и Шведске, коју заступа Шведска агенција за међународну развојну сарадњу, о подршци Дирекцији за европске интеграције, број: 01,02-05-2-1102/18 од 03. 05.2018. године;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразумаизмеђу Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о међународном друмском саобраћају, број: 01,02-05-2-1140/18 од 09. 05.2018. године;
 17. Давање сагласности за ратификацију Меморандумао разумијевању за сарадњу у области образовања, високог образовања и научног истраживања између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Државе Катар, број: 01,02-05-2-1141/18 од 09.05.2018. године;
 18. Давање сагласности за ратификацију Меморандумао разумијевању између Савјетаминистара Босне и Херцеговине и Владе Државе Катар о сарадњи у области здравства, производње лијекова и запошљавања здравствених радника, број: 01,02-05-2-1142/18 од 09.05.2018. године;
 19. Давање сагласности за ратификацију Споразумао финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за 2016. годину између Европске уније, Владе Републике Србије и Босне и Херцеговине, број: 01,02-05-2-1143/18 од 09.05.2018. године;
 20. Давање сагласности за ратификацију Меморандумао разумијевању и сарадњи у области младих између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Државе Катар, број: 01,02-05-2-1194/18 од 16. 05. 2018. године;
 21. Давање сагласности за ратификацију Аранжмана о бесповратној помоћи из програма ОРИО за Фазу спровођења и Фазу функционисања и одржавања/Модернизација регионалног пута Р-435, Невесиње – Берковићи, ОРИ11БА041 између Краљевине Холандије, коју представља министар за спољну трговину и развојну сарадњу и Босне и Херцеговине, коју представља министар финансија и трезора БиХ, број: 01,02-05-2-1294/18 од 29. 05. 2018. године;
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума о привредно-техничкој сарадњи за бесповратну помоћ између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне Републике Кине, број: 01,02-05-2-1295/18 од 29. 05. 2018. године;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума о културној, образовној и научној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Чешке Републике, број: 01,02-05-2-1296/18 од 29. 05. 2018. године;
 24. Давање сагласности за ратификацију Уговора о гаранцији (Коридор 5ц у РС-у Дио 1) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1220/18 од 31. 05. 2018. године;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму (Пројекат реструктурирања жељезница Републике Српске) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, број: 01,02-05-2-1343/18 од 01. 06. 2018. године;
 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о заштити шишмиша у Европи (ЕУРОБАТС), Лондон, 04. 12. 1991, број: 01,02-05-2-1347/18 од 01. 06. 2018. године;
 27. Давање сагласности за ратификацију Измјена и допуна Споразума о успостављању међународне организације СТ-ЕП (Елиминација сиромаштва путем одрживог туризма), број: 01,02-05-2-1348/18 од 31. 05. 2018. године;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније о условима путовања држављана двију држава, број: 01,02-05-2-1353/18 од 05. 06. 2018. године.

(Крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу