MENI
6.6.2018

Održana 31. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 31. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine  primljena je k znanju predstavka zatvorenika Krivično – popravnog zavoda (KPZ) Zenica.

 Primljena je k znanju informacija o posjeti KPU-u Zenica. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću