MENI
5.6.2018.

Održana 19. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Na 19. sjednici Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije utvrđeno je da devet prijava koje su prispjele na Javni natječaj za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije ispunjavaju sve uvjete propisane Javnim natječajem.

Povjerenstvo je odlučilo da daljnje aktivnosti u svezi s Javnim natječajem provede sukladno članku 23. Poslovnika Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću