MENI
5.6.2018

Održana 19. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Na 19. sjednici Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije utvrđeno je da devet prijava koje su prispjele na Javni konkurs za imenovanje zamjenika direktora Agencije ispunjavaju sve uslove propisane Javnim konkursom.

Komisija je odlučila da dalje aktivnosti u vezi s Javnim konkursom provede u skladu sa članom 23. Poslovnika Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću