MENI
11.5.2018

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović učestvuje na međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji na temu: „Idejom EU do mira i razvoja“

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović učestvuje na međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji koja se, na temu „Idejom EU do mira i razvoja“, održava u Beogradu.

Na konferenciji, koju je organizirao Odbor za evropske integracije Narodne Skupštine Republike Srbije, raspravlja se o evropskoj sigurnosti – odnosu Sjevernoatlantskog saveza (NATO), Evropske unije (EU) i Rusije, o EU kao mirovnom projektu, o decentralizaciji EU i ulozi regije u EU, o proširenju EU, kao i o odnosu fiskalne i monetarne politike EU.

Učesnici konferencije obratio se i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović, koji je govorio o odnosu BiH prema euroatlantskim integracijama, ističući da su pridruživanje EU i NATO-u dva najvažnija vanjskopolitička cilja BiH.

Obaveza parlamentaraca je da svako u svojoj državi radi na promociji samog procesa evropskih integracija, s ciljem približavanja građanima, rekao je predsjedavajući Lovrinović i poručio da proces evropskih integracija ne smije biti u vlasništvu izvršne vlasti, već u sami proces moraju biti uključena i zakonodavna vlast, organizacije civilnog društva i građani. Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), rekao je dalje Lovrinović, obaveza parlamenata u procesu evropskog integriranja jako je značajna, jer su upravo parlamentarci zaduženi za parlamentarni nadzor nad obavezama koje proizilaze iz SSP-a.

Pored predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, iz naše zemlje na konferenciji učestvuju i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću