MENI
23.4.2018

Rukovodstvo oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovaralo sa predsjednicom Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije

Predsjedavajući Doma naroda Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Ognjen Tadić, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Mladen Bosić, kao i njihovi zamjenici Safet Softić, Bariša Čolak i Šefik Džaferović razgovarali su danas u Sarajevu sa predsjednicom Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentinom Matviyenko, koja boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti našoj zemlji.

Tokom sastanka članovi rukovodstava PSBiH i Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije snažno su podržali sve aktivnosti na unapređenju odnosa ovih državnih zakonodavnih institucija, kao i aktivnosti koje vode poboljšanju sveukupnih odnosa dvije zemlje, posebno na planu potpisivanja međudržavnih sporazuma u različitim oblastima, kao i na planu jačanja ekonomske saradnje i povećanja obima vanjskotrgovinske razmjene.

Članovi rukovodstva PSBiH istaknuli su da Rusija dosljedno poštuje Dejtonski mirovni sporazum, te ocijenili da ta zemlja predstavlja korektnog i aktivnog učesnika u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) i Vijeća za implementaciju mira u BiH. Naglašavajući činjenicu da se BiH nije pridružila zemljama koje su uvele sankcije Rusiji, kao i to da sankcije ne rješavaju probleme na međunarodnom planu, članovi kolegija oba doma PSBiH založili su se za to da se svi međunarodni sporovi rješavaju mirnim putem i dijalogom u oviru postojećeg međunarodnog paravnog poretka u okviru UN-a.

Ističući činjenicu da Rusija daje veliki značaj ovoj posjeti, predsjednica Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentina Matviyenko naglasila je da njena zemlja visoko cijeni nezavisnu i izbalansiranu politiku Bosne i Hercegovine prema Rusiji. Zahvaljujući se na vođenju takve politike, gospođa Matviyenko rekla je da je Rusija zainteresirana za jačanje političkih i ekonomskih veza sa predstavnicima tri konstitutivna naroda, dva entiteta i sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini.

Gospođa Matviyenko založila se za ubrzavanje procesa zaključivanja međudržavnih sporazuma, te navela da parlamenti mogu odigrati ključnu ulogu u podsticaju izvršnih vlasti da finaliziraju sporazume kojim bi doprinijeli povećanju investicija i jačanju ekonomskih, obrazovnih i kulturnih veza dvije zemlje.

Tokom sastanka razgovaralo se i o saradnji dvije zemlje u okviru multilateralnih parlamentarnih organizacija, kao i o mogućnostima koje pruža postojeća saradnja pojedinih gradova i regija u Rusiji sa gradovima i regijama u Bosni i Hercegovini.

Gospođa Matviyenko pozvala je rukovodstvo PSBiH u uzvratnu posjetu Ruskoj Federaciji. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću