MENI
16.4.2018

Posjeta članova Komiteta za odbranu i sigurnost i Podkomiteta za odbrambene sposobnosti i budućnost sigurnosti Parlamentarne skupštine NATO

Članovi Komiteta za odbranu i sigurnost i Podkomiteta za odbrambene sposobnosti i budućnost sigurnosti Parlamentarne skupštine NATO (PSNATO) razgovarali su danas sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatim članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH kao i članovima Delegacija PSBiH u PSNATO koji su i domaćini njihove višednevne posjete Bosni i Hercegovini.

Cilj posjete je, kako je rečeno, da se sa ključnim političkim akterima u BiH razgovara o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji, zatim da se sagleda stanje u sektoru odbrane i sigurnosti BiH kao i status procesa evropskih i euroatlantskih integracija. Tokom današnjeg razgovora gosti su imali priliku da se upoznaju sa spektrom viđenja aktuelnog trenutka naše zemlje i njenog puta ka članstvu u NATO alijansi.

Šef Delegacije PSBiH u PSNATO Nikola Lovrinović istaknuo je danas da ne treba kriti da se stavovi o pristupanju BiH NATO alijansi razlikuju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj ali da to ne znači da se na njihovom približavanju ne može raditi kao i da su takva razilaženja prisutna i kada je posrijedi Akcioni plan za članstvo (MAP) te postizanje željenih visokih standarda. Zbog činjenice da je zbog nerješavanja uknjižbe vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu naš put ka MAP-u u osmogodišnjem zastoju Lovrinović je dodao da bi bilo dobro da se razmisli o preformuliranju zahtjeva na način da se problem imovine sukcesivno riješava nakon ulaska naše zemlje u MAP.

I predsjedavajući Zajedničke komisije za odbrani i sigurnost Sifet Podžić istaknuo je da je trenutak da sa našim partnerima iz NATO redefinira taj zaključak i da uvidom u realnosti na terenu konstatiramo da je proces uknjiženja vojne imovine krenuo te da ćemo kroz implementaciju MAP-a doći do željenog cilja.

Podžić je dodao da bi aktiviranjem MAP-a za Bosnu i Hercegovinu, NATO poslao snažnu poruku o našim dosadašnjim naporima i činjenici da proces više ne može stajati (cjelokupno izlaganje gopodina Podžića možete pročitati ovdje).

Na pitanje predstavnika delegacije PSNATO, šta NATO može učiniti kako bi se naša zemlja primakla MAP-u i dalje napredovala na tom putu, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović danas je, između ostalog, zatražio da ova alijansa ostane privržena Bosni i Hercegovini i njenom putu ka NATO jer je to članstvo bitan faktor sigurnosti i za BiH i za širi region. On je pri tome podsjetio da se radi o ispunjenju strateškog opredijeljenja naše zemlje koje je bespogovorno prihvaćeno i utvrđeno kao sastavni dio uspješno provedene reforme oružanih snaga BiH.

Članovi Komiteta za odbranu i sigurnost i Podkomiteta za odbrambene sposobnosti i budućnost sigurnosti Parlamentarne skupštine NATO nastavljaju radnu posjetu našoj zemlji nizom susreta sa najvišim zvaničnicima Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Zajedničkog štaba OS, predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora kao i komandantima NATO Štaba u Sarajevu i EUFOR-a za BiH.   (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću