MENI
11.4.2018

Održana 3. hitna sjednica Nezavisnog odbora

Na održanoj 3. hitnoj sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatran je lični zahtjev Uroša Pene za razrješenje dužnosti sa mjesta zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Nakon obavljene rasprave, Nezavisni odbor odlučio je da lični zahtjev Uroša Pene proslijedi Vijeću ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, uz napomenu da uz zahtjev nije dostavljena potpuna dokumentacija o ispunjavanju uvjeta za penziju. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću