MENI
12.3.2018

Zakazana 37. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić sazvao je 37. sjednicu Doma naroda za srijedu, 21. mart 2018. godine u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:


U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01-02-1-629/18, od 12.3.2018.;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavničkidom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-2209/17, od 2.2.2018.;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavničkidom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-2397/17, od 2.2.2018.;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1752-4/17, od 14.11.2017.;
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2759/17, od 22.12.2017.;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-476/18, od 13.2.2018.;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelji: delegati Bariša Čolak, Halid Genjac i Darko Babalj, zakon broj: 02-02-1-2687/17 od 22.11.2017.;
 9. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o parlamentarnom nadzoru, predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru (zakon broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.), broj: 01,02-02-1-1348/17, od 21.2.2018.;
 10. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2017. godinu, broj: 05/3-50-19-474/18, od 13.2.2018.;
 11. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-164/18 od 15.1.2018.;
 12. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-163/18 od 12.1.2018.;
 13. Izvještaj o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2017. godinu, broj: 01,02-50-14-368/18, od 1.2.2018.;
 14. Izvještaj o radu Privremene istražne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pribavljanje informacija o vanjskopolitičkom statusu Bosne i Hercegovine, podnosilac: Privremena istražna komisija Doma naroda za pribavljanje informacija o vanjskopolitičkom statusu Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-19-662/18, od 5.3.2018.;
 15. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, broj: 05/1-50-19-273/18, od 25.1.2018., i Plan rada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-39-12/17, od 21.12.2017.;
 16. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta generala u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-564/18, od 21.2.2018.;
 17. Prijedlog za razrješenje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, predlagač: Komisija za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-34-1-627/18, od 6.3.2018.;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-05-2-330/18, od 29.1.2018.;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške za unapređenje sigurnosti žena i odgovora za rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH (BHZ-16-0004), broj: 01,02-05-2-557/18, od 21.2.2018.;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikacijuSporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Narodne Republike Kine o vojnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-05-2-606/18, od 26.2.2018. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću