MENI
6.3.2018

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH razgovarali sa komandantom EUFOR-a u BiH

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sastali su se danas u Sarajevu sa komandantom EUFOR-a u BiH general – majorom Antonom Waldnerom.

Na sastanku, na kom su učestvovali predsjedavajući Zajedničke komisije Sifet Podžić, zamjenici predsjedavajućeg Borislav Bojić i Borjana Krišto, članovi Zajedničke komisije Hazim Rančić, Šemsudin Mehmedović, Bariša Čolak, Hanka Vajzović i Mario Karamatić, te parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, razmijenjene su informacije o aktivnostima Zajedničke komisije u 2017. godini, kao i o programu rada za tekuću 2018. godinu.

Članovi Zajedničke komisije naglasili su da će se u sektoru odbrane fokusirati na praćenje trošenja budžetskih sredstava i procesa javnih nabavki, na aktivnosti oko uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko – eksplozivnih sredstava, na stanje personala i ljudskih prava u Oružanim snagana BiH, na opremanje Oružanih snaga BiH, rješavanje pitanja uknjiženja vojne imovine, kao i na proces implementacije dokumenta „Pregled odbrane“.

U sektoru sigurnosti težište rada Zajedničke komisije u ovoj godine bit će na daljem provođenju aktivnosti s ciljem poboljšanja saradnje i koordinacije u radu policijskih agencija iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, kao i na praćenju aktivnosti Sektora za zaštitu i spasavanje iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, koji, kako je rečeno, treba da rade u skladu za zakonom i opredjeljenjem da se pomogne našim građaninama u kriznim situacijama i suočavanju sa eventualnim elementarnim nepogodama.

General Waldner je upoznao članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa misijom i težištem u radu Komande EUFOR-a u BiH u 2018. i 2019. godini.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja i o brojnim drugim pitanjima iz sektora odbrane i sigurnosti. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću