MENI
20.12.2017

Održana tematska sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma o rodno odgovornom budžetiranju

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održana tematska sjednica na temu „Kako do rodno odgovornog budžeta: ulaga parlamenata“, koju je organizirala Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i uz podršku Ureda „UN Women“ u BiH.

U uvodnom izlaganju predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković naglasio je da je manje zastupljeni spol do sada bio manje ili nikako obuhvaćen budžetom, zbog čega se, kako je upozorio, veoma mali dio sredstava izdvaja za nova radna mjesta žena, njihovu edukaciju, kao i za porodilje, vantjelesnu oplodnju ili za izgradnju sigurnih kuća. Prema Isakovićevim riječima, važno je da se u procesu donošenja budžeta na svim nivoima vlasti vode javne rasprave, kako bi žene bile u mogućnosti da ukažu na probleme s kojima se susreću, te zatraže sredstva u budžetu za rješavanje tih problema. Istovremeno, kazao je Isaković, institucije vlasti u BiH moraju da urade svoj dio posla i da, kroz donošenje odgovarajućih zakona, urede pitanje rodno osjetiljivog budžetiranja, prvenstveno imajući u vidu obaveze BiH u procesu evropskih integracija.

Šef Ureda „UN Women“ u BiH David Saunders istaknuo je da je rješavanje pitanja rodno odgovornog budžetiranja veoma važno na evropskom putu BiH. Prema riječima Saundersa, na predstavnicima zakonodavne vlasti je odgovornost u vođenju ispravne politike, a na predstavnicima izvršne vlasti da ispunjavaju svoje obaveze u vezi s rodnim budžetiranjem.

Ocjenjujući da su u BiH napravljeni značajni pomaci u vezi sa rodno odgovornim budžetiranjem, predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Kika Babić – Svetlin navela je da institucije na različitim nivoima vlasti u našoj zemlji već sačinjavaju i srednjoročne programe rada koji moraju biti usklađeni sa rodno odgovornim budžetiranjem.

Na tematskoj sjednici, kojoj su prisustvovali predstavnici ministarstava zaduženih za implementaciju Gender akcionog plana BiH, te mlade aktivistkinje koje rade na projektima nevladinih organizacija za jačanje aktivizma žena u lokalnim zajednicama, predstavljen je i projekat pod nazivom „Jačanje rodno odgovornog budžeta na nivou institucija BiH“, kojeg provodi Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Ureda „UN Women“ u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću