MENI
19.12.2017.

Изашао први број Билтена о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини

Из штампе је изашао први број Билтена о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини, заједничка публикација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине која обухвата извјештаје о свим значајнијим активностима које су ове четири законодавне институције провеле у процесу европских интеграција од јануара до децембра ове године.

Овај Билтен, чије је штампање подржала Европска унија (ЕУ) у оквиру реализације Twinning light пројекта „Подршка административним структурама за послове интеграција у ЕУ парламената у Босни и Херцеговини“, на ударним странама доноси текст о улози бх. парламената у процесу интегрисања у ЕУ, у коме ће, како се наводи, законодавне институције имати низ важних задатака у областима уставних питања, усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, надзор (провођење/контрола) цијелог процеса ЕУ интеграција, успостављање интерпарламентарне сарадње и информисање грађана о процесу ЕУ интеграција наше земље.

У Билтену се објављују извјештаји са најважнијих састанака званичника бх. парламената са представницима институција ЕУ, као и опширан чланак о конференцији којом су у јуну ове године у Парламентарној скупштини БиХ обиљежене двије године од ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и ЕУ.

Објављени су и извјештаји о састанцима Парламентарног форума за европске интеграције, којег чине чланови комисија/одбора за европске интеграције бх. парламената, као и текст о серији округлих столова које је широм БиХ, с циљем отварања дијалога о свим аспектима процеса европских интеграција, организовала Заједничка комисија за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ.  

У Билтену се могу пронаћи и информације о историјату односа наше земље и ЕУ, најава важнијих догађаја у вези с процесом европских интеграција у наредном тромјесечју, као и лексикон ЕУ термина.

Како је најавио Уређивачки одбор Билтена, ова публикација би у наредном периоду требало да излази једном у три мјесеца. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу