MENI
19.12.2017.

Izašao prvi broj Biltena o europskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini

Iz tiska je izašao prvi broj Biltena o europskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini, zajednička publikacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja obuhvata izvješća o svim značajnijim aktivnostima koje su ove četiri zakonodavne institucije provele u procesu europskih integracija od siječnja do prosinca ove godine.

Ovaj Bilten, čije je tiskanje podržala Europska unija (EU) u okviru realizacije Twinning light projekta „Potpora administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“, na udarnim stranama donosi tekst o ulozi bh. parlamenata u procesu integriranja u EU, u kome će, kako se navodi, zakonodavne institucije imati niz važnih zadataka u oblastima ustavnih pitanja, usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, nadzor (provedba/kontrola) cijelog procesa EU integracija, uspostavljanje interparlamentarne suradnje i informiranje građana o procesu EU integracija naše zemlje.

U Biltenu se objavljuju izvješća sa najvažnijih sastanaka dužnosnika bh. parlamenata sa predstavnicima institucija EU, kao i opširan članak o konferenciji kojom su u lipnju ove godine u Parlamentarnoj skupštini BiH obilježene dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU.

Objavljena su i izvješća o sastancima Parlamentarnog foruma za europske integracije, kojeg čine članovi povjerenstava/odbora za europske integracije bh. parlamenata, kao i tekst o seriji okruglih stolova koje je diljem BiH, s ciljem otvaranja dijaloga o svim aspektima procesa europskih integracija, organiziralo Zajedničko povjerenstvo za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH.  

U Biltenu se mogu pronaći i informacije o povijesti odnosa naše zemlje i EU, najava važnijih događaja u svezi s procesom europskih integracija u idućem tromjesečju, kao i leksikon EU termina.

Kako je najavio Uređivački odbor Biltena, ova publikacija bi u narednom razdoblju trebalo da izlazi jednom u tri mjeseca. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću