MENI
7.12.2017

Održana 36. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda

Na 36. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Heregovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Primljen je k znanju Finansijski plan Državne regulatorne agencije za električnu energiju za 2018. godinu.

Primljeni su k znanju izvještaji o međunarodnim aktivnostima komisija i delegacija PSBiH i to:

  • Izvještaj o učešću na simpoziju o ženama u mehanizmima odlučivanja, Ankara 1. i 2. novembar 2017. godine;
  • Izvještaj sa 16. redovnog jesenjeg zasjedanja PS OSCE – a, Andora od 3. do 5. oktobra 2017. godine;
  • Izvještaj sa godišnje konferencije predsjednica parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, Budimpešta 27. oktobar 2017. godine;
  • Izvještaj s parlamentarne konferencija pod nazivom „Olakšati trgovinsku razmjenu i investicije u području Mediterana“, Rabat 8. i 9. oktobar 2017. godine.

Primljeni je k znanju dopis Asocijacije kabelskih operatera i distributera mrežnih usluga u BiH. S tim u vezi, zaključeno je da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i Konkurencijsko vijeće BiH dostave informacije u vezi problematike koja je navedena u dopisu Asocijacije.

Primljena je k znanju zabilješka sa sastanka delegacije Odbora za vanjske poslove, odbranu i sigurnost Senata Parlamenta Češke Republike s članovima Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije, kao i informacija o radnoj posjeti delegacije Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda i Komisije za saobraćaj i komuniakcije Predstavničkog  doma PSBiH Nezavisnom operatoru sistema BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću