MENI
7.12.2017

Održana 42. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Na 42. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Utvrđena je usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH za Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je utvrdila usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i podržala načela Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Utvrđena je usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Članovi Komisije utvrdili su usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i za Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Primljena je k znanju odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH, te je zaključeno da se uputi Kolegiju Doma na dalje postupanje.

Nije primljen k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću