MENI
29.11.2017

Poslanik u Predstavničkom domu Jasmin Emrić u Briselu na sastanku Potkomiteta za pravdu, slobodu i sigurnost uspostavljenog SSP-om između EU i BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Jasmin Emrić učestvovat će, u okviru Delegacije BiH, u radu 2. sastanka Potkomiteta za pravdu, slobodu i sigurnost uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije (EU) i BiH, koji će se održati 30. novembra i 1. decembra u Briselu.

Dnevnim redom 2. sastanka ovog Potkomiteta predviđena je rasprava o funkcioniranju pravosuđa, s posebnim osvrtom na pitanja nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalizma u procedurama imenovanja tužilaca i sudija, te odgovornosti, efikasnosti i kvaliteta pravosuđa.

Na sastanku u Briselu bit će riječi i o pravosudnoj saradnji u građanskim i krivičnim stvarima, o borbi protiv pranja novca, kao i o provođenju Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Sa predstavnicima EU razgovarat će se i o politici borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, kao i o pitanjima oduzimanja imovine, borbe protiv cyber kriminala i trgovine oružjem.

Tema sastanka u Briselu bit će i borba protiv terorizma, kao i pitanje upravljanja granicom i politike viza, uključujući i monitoring postvizne liberalizacije.

Kako je najavljeno, raspravljat će se i o promoviranju i provođenju ljudskih prava, o zabrani diskriminacije, o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, pružanju besplatne pravne pomoći i o slobodi izražavanja, sa osvrtom na pitanje osiguravanju zaštite novinara i na trenutno stanje u pogledu reforme Javnog RTV sistema, usvajanja zakonodavstva o transparaentnosti vlasništva nad medijima i primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću