MENI
11.10.2017

U Neumu održan Okrugli sto o otvorenim pitanjima primjene SSP-a na temu „Informaciono društvo i mediji“

U organizaciji Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, u Neumu je danas održan Okrugli sto na temu „Informaciono društvo i mediji“, što je jedno od otvorenih pitanja primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između naše zemlje i Evropske unije (EU) i jedno od poglavlja budućih pregovora o članstvu BiH u EU.

U obraćanju prisutnim predstavnicima svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, zvaničnicima Misije OSCE-a u BiH i Delegacije EU u BiH, kao i predstavnicima civilnog društva i medija, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović podsjetio je na činjenicu da je ovo šesti okrugli sto kojeg je ova Komisija organizirala u gradovima BiH s ciljem jačanja koordinacije svih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija BiH, kao i informiranja o svim aspektima tog procesa, te njegove promocije i populariziranja među institucijama vlasti i građanima.

Naglašavajući da sloboda govora i sloboda medija predstavljaju jedne od najvažnijih evropskih vrijednosti, portparolka OSCE-a gospođa Željka Šulc u svom izlaganju upozorila je na povećan broj slučajeva prijetnji i napada na novinare u BiH, ali i na pad kvaliteta izvještavanja i nedostatak istraživačkih tekstova u medijima u našoj zemlji. Gospođa Šulc, kao i predstavnici Delegacije EU u BiH, ukazali su na potrebu osiguravanja finansijske stabilnosti i uređivačke nezavisnosti javnih RTV servisa, te na obavezu zakonskog reguliranja pitanja transparentnosti vlasništva nad medijima i pitanja medijskog oglašavanja.

Ombudsmen za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović predstavio je "Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH“, kojeg je Institucija ombusmena izradila ove godine, i u kojem se upozorava na neriješen radno – pravni status značajnog broja novinara, te predlaže da se napadi na novinare definiraju kao krivično djelo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

O aktuelnim dešavanjima u vezi sa statusom i finansiranjem javnih servisa u BiH govorili su predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Momčilo Novaković i generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.

Učesnicima Okruglog stola obratili su se i predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH i Vijeća za štampu, predstavnici Direkcije za evropske integracije, načelnik Općine Neum Živko Matuško, kao i ugledni novinar Goran Milić.

Zaključci i preporuke sa ovog Okruglog stola bit će razmatrani na jednoj od narednih sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije, te, nakon potvrđivanja, upućeni prema domovima PSBiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću