MENI
9.10.2017

Održana 46. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 46. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) obavljena su javna saslušanja predstavnika institucija BiH koje su u revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2016. godinu dobile mišljenje s rezervom i mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje.

Na današnjoj sjednici razmotreni su revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju Ministarstva vanjskih poslova BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Tužilaštva BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću