MENI
27.7.2017

Održana 15. sjednice Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na svojoj 15. sjednici razmatrala je tekstove Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, čiji su sačinioci Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakonodavno - pravni sektor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

U raspravi Komisija je razmatrala određeni broj primjedbi koje su na ove zakonske tekstove predložili njeni članovi, te zaključila da ove primjedbe uputi Zakonodavno-pravnom sektoru PSBiH s ciljem izrade prečišćenih tekstova ovih zakonskih prijedloga. Komisija bi nakon toga na svojoj narednoj sjednici trebala ponovo razmatrati ove prijedloge zakona i izjasniti se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću