MENI
11.7.2017

Zakazana 31. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak sazvao je 31. sjednicu Doma naroda za srijedu, 19. juli 2017. godine u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-653/17, od 24.3.2017.;
 3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02-50-19-946/17, od 5.4.2017.;
 4. Izvještaj o radu Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, broj: 01,02-50-14-1131-5/17, od 31.5.2017.;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o statusu i funkcioniranju Međunarodne komisije za nestale osobe, broj: 01,02-05-2-1055/17, od 20.4.2017.;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, broj: 01,02-05-2-1353/17, od 26.5.2017.;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju (Bolnice u RS-u – B) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, broj: 01,02-05-2-1363/17, od 29.5.2017.;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Poljske o vojnoj saradnji, broj: 01,02-05-2-1431/17, od 7.6.2017.
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-652/17, od 24.3.2017.;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-44/17, od 25.4.2017.;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2509/16, od 28.9.2016. i 25.1.2017.;
 12. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru (prvo čitanje), predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, zakon broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.;
 13. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2016., podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1110/17, od 26.4.2017.;
 14. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016., podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1110-2/17, od 26.4.2017.;
 15. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2016. godini, dostavljen od Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-50-19-1215/17, od 12.5.2017.;
 16. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-04-1227/17, od 12.5.2017.;
 17. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2017. godinu, materijal Ministarstva odbrane BiH, broj: 03/1-03-1362/17, od 29.5.2017.;
 18. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, broj: 02-09-1421/17, od 6.6.2017.;
 19. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016., materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1382/17, od 31.5.2017.;
 20. Program razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa Bosne i Hercegovine, materijal Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 02-04-1049/17, od 25.5.2017.;
 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Ureda za razmatranje žalbi, broj: 01,02-50-14-1450/17, od 9.6.2017.;
 22. Izvještaj o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, materijal Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, broj: 01,02-34-1-1590/17, od 30.6.2017.;
 23. Izvještaj o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, materijal Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, broj: 01,02-50-14-388-4,3a/17, od 9.6.2017.. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću