MENI
19.6.2017

Delegacija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH učestvovala na 8. parlamentarnom sigurnosno – obavještajnom forumu u Rigi

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i njegov zamjenik Borislav Bojić učestvovali su na 8. parlamentarnom sigurnosno – obavještajnom forumu, koji je održan u glavnom gradu Latvije Rigi.

Na Forumu, koji je održan na poziv člana Kongresa SAD i predsjedavajućeg Kongresne grupe za terorizam i nekonvencionalno ratovanje Roberta Pittengera i Parlamenta Republike Latvije, učestvovalo je više od 120 parlamentaraca i eksperata koji se bave pitanjima borbe protiv terorizma, cyber sigurnosti, kao i pitanjem prevencije aktuelnih sigurnosnih izazova.

Tokom razmjene iskustava u vezi sa preveniranjem i suprotstavljanjem sigurnosnim izazovima u fokusu su bila pitanja cyber sigurnosti i načini na koje države koordiniraju rad sigurnosnih agencija i drugih subjekata u sektoru sigurnosti s ciljem sprečavanja cyber napada.

Razgovaralo se i o potrebi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorista, kao i o zaštiti banaka i njihove infrastrukture.

Učesnici konferencije posebno su istaknuli značaj zaštite institucija i državnih interesa u cjelini, kao i odgovornost institucija za preventivno djelovanje protiv potencijalnih izvršilaca terorističkih akata.

Rasprava je tokom Foruma bila usmjerena na saradnju zemalja učesnica na izgradnji mehanizama za prevenciju terorističkih napada, kao i otkrivanja i presijecanja lanaca ilegalne trgovine naoružanjem i vojnom opremom.

Parlamenti zemalja učesnica su pozvani da izrade i usvoje adekvatna zakonska rješenja koja bi omogućila subjektima sektora sigurnosti da sarađuju i razmjenjuju informacije u pravcu prioritetne zaštite svakog građanina. Istaknut je i značaj bilateralne i regionalne parlametarne saradnje i razmjene iskustava u izradi zakona.

Osim kongresmena Pittengera i predsjednice Parlamenta Latvije Inare Murniece, učesnicima foruma su se obratili  i predstavnici  sigurnosnih i obavještajnih agencija SAD, zemlje domaćina i zemalja iz okruženja, kao i jedan broj stručnjaka za borbu protiv terorizma, sprečavanje pranja novca i za pitanje cyber sigurnosti. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću