MENI
13.6.2017

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Borislav Bojić razgovarao sa generalnom sekretarkom Evropske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borislav Bojić razgovarao je danas u Sarajevu sa generalnom sekretarkom Evropske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Debbie Kohner o obavezama naše zemlje u vezi sa zadržavanjem dostignutog međunarodnog statusa Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Tokom razgovora, kome su prisustvovali ombudsmani za ljudska prava BiH i predstavnici Misije OSCE-a u BiH, gospođa Kohner zahvalila se gospodinu Bojiću na odlučnosti da se, kroz usvajanje novog zakona, riješi pitanje finansijske nezavisnosti Institucije ombudsmena, kao i pitanja uspostavljanja preventivnog mehanizma, promocije ljudskih prava i saradnje s civilnim društvom, što su uvjeti koje treba ispuniti kako bi Institucija ombudsmena BiH u novembru ove godine zadržala status A u međunarodnim okvirima.

Gospođa Kohner upozorila je na to da 15. jula ove godine ističe rok za predaju kredibilne aplikacije za zadržavanje statusa A za Instituciju ombudsmena BiH i izrazila nadu da će vlasti u BiH do tada ispuniti navedene uvjete.

Zahvaljujući se gospođi Kohner na angažmanu i energiji koju ulaže kako bi se riješila sporna pitanja u vezi sa statusom Institucije ombudsmena BiH, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Borislav Bojić obećao je da će u najskorijem roku, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvom finansija BiH, učiniti sve da se dođe do zakonskog rješenja koje bi osiguralo očuvanje dostignutog međunarodnog statusa Institucije ombudsmena BiH.

S tim u vezi, na sastanku je najavljeno da će Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH uskoro organizirati sastanke sa predstavnicima resornog ministarstva i Ministarstva finansija BiH, kao i sa predstavnicima Institucije ombudsmena BiH, s ciljem rješavanja ovog pitanja. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću