MENI
13.6.2017

Održana 42. sjednica Odbora za žalbe građana

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 42. sjednici razmatrao je akt Granične policije BiH od 11. maja 2017. kojim je dostavljena dokumentacija u vezi sa Zaključkom Odbora za žalbe građana s 37. sjednice, a koji se odnosi na žalbu broj: 05/2-50-17-2447/16.

Odbor za žalbe građana u vezi s ovim predmetom donio je zaključak kojeg će uputiti Graničnoj policiji BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću