MENI
17.5.2017

Održana 35. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Članovi Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrdili su na 35. sjednici usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i podržali principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je podržala i Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Podržana je i Informacija o pokrenutim arbitražnim postupcima protiv Bosne i Hercegovine i njenih institucija, čiji je podnosilac Pravobranilaštvo BiH. Uz ovu Informaciju, Komisija je predložila Domu da usvoji zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH očekuje da, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, pronađu rješenje za uplatu depozita u sporu koji se, u vezi sa ulaganjima u Termoelektranu Ugljevik, vodi između Slovenije i Bosne i Hercegovine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću