MENI
10.5.2017.

Ozvaničen početak implementacije twinning projekta „Potpora administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za EU integracije u parlamentima u BiH”

Sastankom vodstava tajništva državnog, entitetskih parlamenata i Parlamenta Brčko Distrikta BiH sa predstavnicima Izaslanstva Europske unije (EU) u BiH i Narodna skupštine Mađarske, danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) ozvaničen početak implementacije novog twinning projekta EU za parlamente u BiH pod nazivom „Potpora administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za EU integracije u parlamentima u BiH”.

Proračun ovog ligth twinning projekta, koji predstavlja nastavak prethodnog i uvod u novi veliki twinning projekat potpore EU parlamentima u BiH, iznosit će 250.000 eura, a sredstva su osigurana iz European Integration Facility fonda. I ovaj twinning projekat, kao i prethodni, implementirat će Narodna skupština Mađarske.

Obraćajući se nazočnim sudionicima sastanka, tajnik Zajedničke službe Tajništva PSBiH Kenan Vehabović ocijenio je da je prethodni twinning projekat EU potpore za parlamente u BiH rezultirao izvanrednim političkim dostignućima, među kojima je izdvojio potpisivanje Mehanizma suradnje parlamenata u BiH, kao i usvajanje akcijskih planova za EU integracije parlamenata u BiH.

Prema riječima Vehabovića, novi projekat, kojeg financira EU, a u kojem sudjeluju PSBiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupštine RS i Skupština Brčko Distrikta, predstavlja i uvod u novi ciklus korištenja IPA fondova u BiH. Važno je, rekao je Vehabović, da je zajednički Akcijski dokument parlamenata u BiH naišao na pozitivne reakcije Europske komisije, čime je postala vrlo izgledna dodatna potpora EU jačanju kapaciteta parlamenta u BiH u iznosu od blizu osam milijuna KM.

Ove činjenice, kazao je Vehabović, osim što predstavljaju novi impuls jačanju učinkovitosti stručnih službi parlamenata, istodobno i obvezuje da se iskaže više odgovornosti i posvećenosti realizaciji ranije usvojenih akcijskih planova i obveza koje su zakonodavne institucije u BiH preuzele u kontekstu ubrzavanja procesa europskih integracija BiH.

Predstavnik Narodne skupštine Mađarske Zoltan Horvat zahvalio se predstavnicima vodstava tajništva parlamenata u BiH na povjerenju koje su ponovo izrazili najvišoj zakonodavnoj instituciji Mađarske kao implementatoru projekta. Horvat je također naglasio važnost realizacije usvojenih akcionih planova  za EU integracije u BiH i operacionalizacije usvojenog Mehanizma suradnje parlamenata u BiH, što je, kako je rekao, jedan od najvažnijih ciljeva projekta.

Osim tajnika Vehabovića, predstavnika Izaslanstva EU u BiH i predstavnika Narodne skupštine Mađarske, na sastanku u zgradi PSBiH sudjelovali su i tajnik Doma naroda PSBiH Bojan Ninković, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Izmir Hadžiavdić, tajnica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Stela Ibrović, generalni tajnik Narodne skupštine RS Marko Ačić, predstavnici Skupštine Brčko Distrikta, kao i voditelj projekta u ime parlamenata u BiH Omar Filipović. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću