MENI

Колегијум Дома народа

Чланови Колегијума Дома народа

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа 2014 - 2018.

Напомена: У складу са Уставом БиХ, сваких осам мјесеци обавља се ротација на мјесту чланова Колегијума Дома народа.
Бариша Чолак - предсједавајући Дома народа у периоду од 16.2.2015. до 15.10.2015. и од 16.2.2017. до 15.10.2017.
Огњен Тадић - предсједавајући Дома народа у периоду од 16.10.2015. до 15.6.2016. и од 16.10.2017. до 15.6.2018.
Сафет Софтић - предсједавајући Дома народа у периоду од 16.6.2016. до 15.2.2017. и од 16.6.2018. до 06.12.2018. године

Сафету Софтићу дужност члана Колегијума Дома народа престала је са даном додјеле посланичког мандата у Представничком дому ПСБиХ, 06.12.2018. године.