MENI

Kolegij Doma naroda

Članovi Kolegija Doma naroda

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2014. - 2018.

Napomena: Sukladno Ustavu BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.
Bariša Čolak - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.2.2015. do 15.10.2015. i od 16.2.2017. do 15.10.2017.
Ognjen Tadić - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.10.2015. do 15.6.2016. i od 16.10.2017. do 15.6.2018.
Safet Softić - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.6.2016.do 15.2.2017. i od 16.6.2018. do 6.12.2018.

Safetu Softiću dužnost člana Kolegija Doma naroda prestala je sa danom dodjele zastupničkog mandata u Zastupničkom domu PSBiH, 6.12.2018. godine.