1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Delegacije;
  2. Razmatranje materijala i dnevnog reda 79. Rose-Roth seminara, (11.-13.4.2012. Marsej);
  3. Razmatranje pristiglih materijala za Proiljetno zasjedanje NATO PS Tallin Estonija, 25.-28.maj 2012. godine,
  4. Tekuća pitanja.