MENI
23.12.2016

U funkciji nova veb - stranica Parlamentarne skupštine BiH

Od 28. novembra 2016. godine u funkciji je nova veb – stranica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), putem koje korisnici, zahvaljujući brojnim poboljšanjima koja su učinjena tokom njene izrade, na jednostavniji i brži način dolaze svih aktuelnih informacija o radu PSBiH, kao i do arhiviranih dokumenata i sadržaja iz svih prethodnih saziva PSBiH.

Nova veb - stranica PSBiH, čija je izrada trajala više mjeseci, jedna je od najobimnijih i najfunkcionalnijih veb - stranica institucija BiH, budući da korisnicima, putem multimedijalnih sadržaja, u dokumentima, informacijama i slikama, čini dostupnim sve rezultate rada najviše zakonodavne institucije u državi. Savremeni dizajn, poboljšane i obogaćene fotografije, novi i pregledan kalendar svih aktivnosti u PSBiH, te obogaćeni linkovi sa novim tekstovima i podacima, čine da nova veb – stranica u potpunosti ispunjava svoju misiju – značajno uvećava transparentnost rada PSBiH i gradi veće povjerenje javnosti u najviše zakonodavno tijelo BiH.

Najveća novina na stranici jeste njena integriranost sa OWIS sistemom, čime su korisnicima dostupni svi dokumenti iz ovog i ranijih saziva PSBiH. Svi zakoni, poslanička i delegatska pitanja i odgovori, kao i međunarodni dokumenti integrirani su sa aplikativnim rješenjem [email protected], što znači da se baza podataka kontinuirano održava na osnovu sadržajne, formalne i proceduralne obrade dokumenata.

Na novoj veb - stranici poboljšan je i ujedinjen parlamentarni kalendar, koji obuhvata ne samo sjednice domova i radnih tijela PSBiH nego i sve međunarodne aktivnosti i ostale događaje koji se odnose na aktivnosti poslanika i delegata PSBiH.

Novina je i dostupnost biografskih podataka o svim prethodnim sazivima PSBiH. Arhiva sadrži sve dostupne biografske podatke i fotografije poslanika i delegata, zatim članova kolegija domova PSBiH, te članova Kolegija Sekretarijata PSBiH od 1996. godine do danas. Prezentirani su i svi podaci o klubovima poslanika, strankama koje su bile zastupljene u PSBiH, kao i članovima svih parlamentarnih komisija u ranijim sazivima. Biranjem saziva, domova PSBiH i imena poslanika ili delegata, kako u aktuelnom tako i u prošlim sazivima PSBiH, na jednostavan način moguće je doći do podataka o svim poslanicima i delegatima koji su obavljali dužnost u PSBiH.

Obogaćen je također i sadržaj tekstova na svim linkovima, posebno informacije vezane za Program „Otvoreni parlament“, nadležnosti parlamentarnih komisija, press - kutak, kao i linkove „Parlament i EU“, „Često postavljana pitanja“, „Parlamentarna biblioteka“, „Kulturni događaji/izložbe u PSBiH“. Novim organigramima, dopunjenim tekstovima i biografijama učinjen je sadržajnijim i link Sekretarijata PSBiH.

Pristup novoj veb - stranici omogućen je i putem nove i sadržajnije mobilne aplikacije.

Nova veb - stranica redizajnirana je uz podršku Misije OSCE-a u BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću