MENI

Представнички дом

Одлучивање у Представничком дому

Доношење одлука у Представничком дому

У складу са Пословником Представничког дома, одлуке у Дому доносе се већином гласова посланика који су присутни и који гласају. Гласови ''уздржан'' убрајају се у кворум и не додају се гласовима “за”, односно “против”. Посланици улажу напоре како би већина укључивала најмање једну трећину посланика са територије сваког ентитета, осим ако је другачије предвиђено Уставом БиХ и овим пословником.

Ако се посланик приликом гласања не изјасни “за”, “против” или ‘’уздржан’’, а присутан је у сали приликом гласања, сматра се да је уздржан.

У свим случајевима, број пребројаних гласова мора бити најмање једнак кворуму који према Пословнику чине 22 посланика, уз услов да је присутна најмање по једна трећина посланика из сваког ентитета, осим ако за одлучивање о појединим питањима Уставом БиХ или Пословником није другачије одређено.

Процедуре када већина не садржи једну трећину гласова са територије сваког ентитета

Ако већина гласова не садржи једну трећину гласова са територије сваког ентитета, предсједавајући може одредити паузу у трајању до 60 минута, током које Колегијум, у сарадњи са предсједавајућим клубова и независним посланицима, покушава наћи рјешење.

Ако спорно питање није ријешено током паузе, предсједавајући сазива Колегијум, који, радећи као комисија, настоји у року од три дана постићи сагласност.

Ако Колегијум успије постићи сагласност, о томе обавјештава Дом, након чега се спроводи гласање у складу са наведеним принципима (утврђеним чланом 79. Пословника).

Ако Колегијум не успије постићи сагласност или ако постигне сагласност проналажењем новог рјешења које није било предмет гласања у Дому, одлуку доноси већина од укупног броја посланика који су присутни и који гласају, уз услов да гласови ''против'' не садрже двије трећине или више гласова посланика изабраних из сваког ентитета.

У случају недостатка кворума, ако након паузе предсједавајући утврди или гласање покаже да и даље нема кворума, разматрање спорног питања одгађа се за другу сједницу.