MENI

43. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

23.2.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника  са 42. сједнице Дома народа;
 3. Предлог закона о дувану Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама (прво читање),  предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о ауторским и сродним правима, прво читање, предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права, прво читање, предлагач:  Савјет министара БиХ;
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни  и Херцеговини, прво читање, предлагач: Савјет  министара БиХ;
 14. Разматрање Годишње платформе о обавјештајно-безбједносној политици  с Мишљењем Заједничке Комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, предлагач: Предсједништво БиХ;
 15. Разматрање закључка Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику, усвојеног на 18. сједници Заједничке комсије, одржаној 05. 02. 2009. године;
 16. Избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета на период од три године (Предлог јединствене ранг-листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома ПСБиХ);
 17. Именовање три члана из Дома народа ПСБиХ у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
 18. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине и Федералног министарства европских и међународних послова Републике Аустрије о сарадњи у области развоја;
 19. Давање сагласности за ратификацијуУговора о кредиту за пројекат изградње постројења за десумпоризацију горивних гасова за термоелектрану Угљевик између Јапанске агенције за међународну сарадњу и Босне и Херцеговине;
 20. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине и Републике Српске и Града Бањалуке - Водоснабдијевање и канализација у граду Бањалуци (компонента 1: водоснабдијевање);
 21. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт  на Мајни, и Босне и Херцеговине и Републике Српске и Града Бањалуке – Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци (компонента 2: системи за одвођење отпадних вода).
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора БиХ, и Мађарске извозно-увозне банке за пројекат - Третман отпадних вода у општини Тузла;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Чешке Републике о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању утаје пореза у односу на порезе на доходак и  имовину;
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Федеративне Републике Бразил о ослобађању од виза за носиоце дипломатских, званичних или службених пасоша;
 25. Давање сагласности за ратификацију Амандмана на Устав Међународне организације рада из 1997. године. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.