MENI

35. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

15.9.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 33.i 34. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine  (drugo čitanje) - predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobračaja u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) – predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje) – predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom; (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine; (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini; (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za izvršenje obaveza iz člana. 41. a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik BiH“ broj 37/09) – prijedlog Zajedničkog Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.