MENI

33. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

23.7.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 32. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа;
 4. Предлог закона о контроли спољнотрговинског промета робе и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
 5. Предлог закона о јавним набавкама, (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о измјени Закона о министарствима и другим органима управе БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о забрани дискриминације (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о конкуренцији (друго читање),  предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о измјени Закона о државној химни БиХ (прво читање),  предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о имунитету БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (прво читање), предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 13. Предлог закона о противминском дјеловању у Босни и Херцеговини (прво читање),  предлагач: Савјет министара БиХ;
 14. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 15. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2008. годину;
 16. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних службеника БиХ у операцијама подршке миру за период од 01. 07. 2008. до 31.12.2008. године;
 17. Извјештај ревизије учинка о теми: Процес запошљавања државних службеника у иституцијама БиХ (подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 18. Извјештај о раду БХРТ-а за 2008. годину и  Управног одбора РТВБИХ (БХРТ) за 2007. и 2008. годину;
 19. Извјештај о финансијском пословању БХРТ-а за 2008. годину, са прегледом корекције финансијских извјештаја БХРТ-а за 2007. и 2008. годину;
 20. Именовање предсједника, замјеника предсједника и чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре БиХ (предлог Ад хоц Заједничке комисије за провођење процедуре именовања Независног одбора и Одбора за жалбе грађана);
 21. Именовање члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса БиХ из српског народа (ранг-листа кандидата Регулаторне агенције за комуникације БиХ), са мишљењем Комисије за спољну и трговинску политику, царине, саобраћај и комуникације;
 22. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику);
 23. Специјални извјештај Омбудсмена за људска права БиХ у вези са жалбама жена ради права на накнаде плата за вријеме породиљског одсуства;
 24. Коначан предлог аутентичног тумачења члана 185. став (1) Закона о служби у Оружаним снагама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 88/05);
 25. Предлог одлуке о измјени Одлуке о избору чланова у заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ;
 26. Предлог одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова сталних комисија Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу (РеСПА);
 28. Давање сагласности за ратификацију Додатног протокола уз Европску конвенцију о узајамној помоћи у кривичним стварима;
 29. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о процјени утицаја на околину у прекограничном контексту – Еспо (Финска), 25. фебруара 1991. године;
 30. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о спречавању већих индустријских незгода, бр. 174. из 1993. године, и Препорука о спречавању већих индустријских незгода, бр. 181. из 1993. године, Међународне организације рада;
 31. Давање сагласности за ратификацију Препоруке о отварању радних мјеста у малим и средњим предузећима, бр. 189. из 1998. године Међународне организације рада;
 32. Давање сагласности за ратификацију Препоруке о промовисању задруга, бр. 193. из 2002. године, Међународне организације рада;
 33. Давање сагласности за ратификацију Препоруке која се односи на листу професионалних обољења, бр. 194. из 2002. године, Међународне организације рада;
 34. Давање сагласности за ратификацију Препоруке о развоју људских потенцијала, образовању, оспособљавању и сталном усавршавању, бр. 195. из 2004. године, Међународне организације рада;
 35. Давање сагласности за ратификацију Препоруке која се тиче радног односа, бр. 198. из 2006. године, Међународне организације рада.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.