MENI

54. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

25.3.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  53. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (osnovni zakonodavni postupak: Postupak u nadležnoj komisiji čl. 102.-107. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o zaštiti topografije i integriranog kola; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o patentu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 9. Prijedlog zakona o žigu; predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti tajnih podataka; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 11. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u Bosni i Hercegovini; predlagač Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom: član 97. Poslovnika);
 12. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (razmatranje izvještaja u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika a u vezi s članom 34. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.  30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08).
 13. Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjenjem o Zahtjevu Milorada Živkovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenom ustavnosti člana 5. Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 35/04) (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 26. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
 14. Razmatranje dopisa Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine broj 03-02-448—1/10 od 23.2.2010. (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 26. stav (2) Poslovnika Doma);
 15. Ostala pitanja
  a) informiranje o održanim radionicama i proširenim raspravama
  b) posjete
  c) Dopis Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-3-454/10 od 17.3.2010. o delegiranju stručnjaka u radu ustavnopravnik komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
  d) ostalo.