MENI

53. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

5.3.2010 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika  52. sjednice Komisije;
 2. Realizacija ranije donesenih zaključaka;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine; predlagač Sefer Halilović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, (razmatranje o usaglašenosti s Ustavom BiH i pravnim sistemom  kada je predlagač zakona poslanik ili komisija Doma član 96. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, predlagači:  Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač:  Vijeće ministara BiH; (usaglašenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom:  Prva faza u nadležnoj komisiji: čl. 97. i 98. Poslovnika);
 7. Ostala pitanja :
  a) poduzimanje aktivnosti po zaključcima stručnog savjetovanja: “Iskustva u primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i mogućnost njihovog unapređenja”;
  b) dogovor o organiziranju javnih rasprava;
  c) posjete;
  d) ostalo.